JUNIOR SOFTWARE ENGINEER

รายละเอียดงาน

มายคอสต้อนรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์หน้าใหม่ที่สามารถออกแบบ ร่างแบบซอฟต์แวร์ มีทักษะการเขียนโปรแกรม และพร้อมจะทำงานร่วมกับทีมผู้พัฒนาและดีไซน์เนอร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมสมัยใหม่หนึ่งภาษา (เช่น Java, C# หรือ JavaScript)
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • มีความรู้ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับทุกตำแหน่ง

 • มีความเชี่ยวชาญในด้านการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์
 • มีทัศนคติที่ดี
 • มีความรักในการเขียนโปรแกรมหรือเรื่องเทคโนโลยี
 • ชอบที่จะพัฒนาตัวเอง
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ

 • ค่าตอบแทนดี
 • มีโบนัสตามผลงาน
 • โบนัสรายปี
 • มีส่วนแบ่งจากผลประกอบการ
 • กองทุนเพื่อสุขภาพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • ช่วงโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • สิ่งแวดล้อมในการทำงานแบบมืออาชีพ
 • มีกิจรรมประจำเดือน (เช่น party, lunch, dinner, movie, sport day)

วิธีการสมัคร

ส่งรีซูเมและทรานสคริปท์เป็นภาษาอังกฤษมาที่ hr@mycostech.com