SOFTWARE ENGINEER INTERNSHIP

รายละเอียดงาน

นักศึกษาสหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์จะได้ร่วมงานกับทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันสำหรับ Windows พนักงานผู้เชี่ยวชาญใน Mycos จะให้การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและคำแนะนำในการทำงานทั้งในโครงการที่ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม

 • มีความรู้พื้นฐานในเทคโนโลยีบางอย่าง เช่น เทคโนโลยี .NET, ASP.NET MVC, C#, Web Service, Angular JS, Java Script, CSS, HTML, SQL, Vue.js หรือ React.js
 • มีทัศนคติและบุคลิกภาพที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
 • เรียนรู้เร็วและเรียนรู้ด้วยตนเอง

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับทุกตำแหน่ง

 • ความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง
 • ทัศนคติเชิงบวก "ทำได้" และความสามารถในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง
 • มีใจรักในการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี
 • แรงจูงใจในตนเองและการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
 • ความสามารถในการทำงานร่วมกับทีมและแบ่งปันข้อมูล
 • ทักษะภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ

 • ค่าตอบแทนตามผลงาน
 • สภาพแวดล้อมการทำงานแบบมืออาชีพ
 • ควบคุมดูแลโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญของเรา
 • ฟรีเครื่องดื่มและของว่างในสำนักงาน
 • ยินดีร่วมกิจกรรมทุกงาน (เช่น งานเลี้ยง อาหารกลางวัน วันศุกร์ กีฬาสี)

วิธีการสมัคร

ส่งรีซูเมและทรานสคริปท์เป็นภาษาอังกฤษมาที่ hr@mycostech.com