อาชีพ

Mycos Technologies เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในแพลตฟอร์ม Microsoft .NET, การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน, Microsoft SQL Server, ข้อมูลอัจฉริยะและ AI/ML เรากำลังมองหานักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีระดับความแตกต่าง